Showing posts from November, 2022

3 điều càng giấu thật kỹ càng tốt

Bacon từng nói: "Kẻ khoe khoang sẽ bị người khôn ngoan khinh thường, được kẻ ngu xuẩn ngưỡng mộ, gặp phải kẻ xu nịnh nịnh h…

Load More
That is All