Showing posts from November, 2023

Người được kẻ mất khi USD mất giá

USD tháng này đã mất giá 3,7% so với rổ tiền tệ lớn, trên đà ghi nhận tháng giảm mạnh nhất một năm qua. USD yếu là tin tốt với…

ECB: AI chưa đe dọa việc làm

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố nghiên cứu cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm giảm thu nhập, chứ chưa đe dọa …

Load More
That is All