Showing posts from August, 2023

Ukraine mạnh tay chống tham nhũng

Trong tháng này, Ukraine đã thực hiện một loạt chấn chỉnh, gồm việc cách chức toàn bộ các lãnh đạo cơ quan tuyển quân của các vù…

Load More
That is All